نوشته شده توسط : SAEED
شوق وصالش دارد عشق او


بار الها تو بگو کی وصال آید به سر


چه زمان خواهد رسد لحظه استجابت دعا

پروردگارا این دوری


اشک را در چشمانمان خشک


خنده را بر چهره هایمان ویران


شادی را برایمان دشوار


و لحظه لحظه زندگیمان را خاطراتشان


غم انگیز و دل گیر می کند


چه شوقی دارد آن لحظه


که چهرشان رابه دور از


عکس های درون قاب ببینیم


خداوندا شاد بگردان روح عزیزانمان را


و


آرامش خاطر ببخش ما را


تا


لحظه دیدار


و


کمکمان کن تا در


خاطرمان جاوید بمانند
:: بازدید از این مطلب : 287
|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED
         بی رحمی

خسته دل شکسته ام                            با ما چه کرده زندگی
 
از ما چه ساخته این جهان               بی رحمی را رسمی همگانی کرده

زندگی را بر خستگان                             از تلخ تلخ تر کرده است

زندگی را قصه است                              رویداد های تلخ و شیرین
 
رویایی عجیب                                      داستانی پر هیجان
 
زندگینامه ای قشنگ                               جاده ای پر پیچ و خم
 
جنگی پر خاطره                           خسته دلان در این دنیای بی رحم
 
                        همچو قایقی چوبی اند

           که در اقیانوس زندگی فانوس دریایی ندارند
تقدیم به اونی که وجود داره:: بازدید از این مطلب : 193
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED

مسیر زندگی


روزگار می نویسه سرنوشتو        می نویسه قصه هارو جمله هارو


         روزگار خط می زنه روز هارو گذشته هارو


روزگار بر می داره زشتیارو           میاره  قشنگی هارو


       چرخ روزگار میچرخه چه بخواهیم چه نخواهیم


       چرخ روزگار ما دم به دم لحظه به لحظه


هر دمش به کام هر سر          مثله  چرخ  های  قطاره


        روی  ریل  سرنوشت  میره  و  میره


واسه هیچ کس نمی ایسته          هر  کسی  میخواد  بایسته


       باید شرو ع کنه زندگی رو باز از اول 


   بسازه خوب همه چیزو        تا برسه به مقصد آخر


                   موفقیت


تقدیم به بعضیا
:: بازدید از این مطلب : 269
|
امتیاز مطلب : 16
|
تعداد امتیازدهندگان : 4
|
مجموع امتیاز : 4
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED
شوق وصالش دارد عشق او


بار الها تو بگو کی وصال آید به سر


چه زمان خواهد رسد لحظه استجابت دعا

پروردگارا این دوری


اشک را در چشمانمان خشک


خنده را بر چهره هایمان ویران


شادی را برایمان دشوار


و لحظه لحظه زندگیمان را خاطراتشان


غم انگیز و دل گیر می کند


چه شوقی دارد آن لحظه


که چهرشان رابه دور از


عکس های درون قاب ببینیم


خداوندا شاد بگردان روح عزیزانمان را


و


آرامش خاطر ببخش ما را


تا


لحظه دیدار


و


کمکمان کن تا در


خاطرمان جاوید بمانند
:: بازدید از این مطلب : 323
|
امتیاز مطلب : 14
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED
         بی رحمی

خسته دل شکسته ام                            با ما چه کرده زندگی
 
از ما چه ساخته این جهان               بی رحمی را رسمی همگانی کرده

زندگی را بر خستگان                             از تلخ تلخ تر کرده است

زندگی را قصه است                              رویداد های تلخ و شیرین
 
رویایی عجیب                                      داستانی پر هیجان
 
زندگینامه ای قشنگ                               جاده ای پر پیچ و خم
 
جنگی پر خاطره                           خسته دلان در این دنیای بی رحم
 
                        همچو قایقی چوبی اند

           که در اقیانوس زندگی فانوس دریایی ندارند
تقدیم به اونی که وجود داره:: بازدید از این مطلب : 204
|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED

مسیر زندگی


روزگار می نویسه سرنوشتو        می نویسه قصه هارو جمله هارو


         روزگار خط می زنه روز هارو گذشته هارو


روزگار بر می داره زشتیارو           میاره  قشنگی هارو


       چرخ روزگار میچرخه چه بخواهیم چه نخواهیم


       چرخ روزگار ما دم به دم لحظه به لحظه


هر دمش به کام هر سر          مثله  چرخ  های  قطاره


        روی  ریل  سرنوشت  میره  و  میره


واسه هیچ کس نمی ایسته          هر  کسی  میخواد  بایسته


       باید شرو ع کنه زندگی رو باز از اول 


   بسازه خوب همه چیزو        تا برسه به مقصد آخر


                   موفقیت


تقدیم به بعضیا
:: بازدید از این مطلب : 199
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : 10 / 7 | نظرات ()
نوشته شده توسط : SAEED

 

salam rofagha man omadam:: بازدید از این مطلب : 175
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : 3 / 7 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد